Gyömrői Horgász Egyesület Horgászrendje

Kedves Horgásztárs

Üdvözlünk a közkedvelt és vadregényes vízterületeinken. A tavak halállományának védelme, őrzése, és gyarapítása, valamint a vízi és vízparti környezet, és azok értékeinek megóvása, fenntartása tetemes költségbe kerül. Mindez hasznosítóként feladatunkat képezi, és mindannyiunk érdekét is szolgálja, ezért számítunk segítő magatartásodra, együttműködésedre különösen a vízpartok tisztaságának megóvásánál, és az értékeink, halállományunk védelmében.

Vízterületek: Strand-tó (strand/horgászvíz), Tőzeges-tó (intenzív telepítésű horgászvíz)

A horgászás feltételei: • Eredményes horgászvizsga, vagy érvényes horgász igazolvány • Személyi igazolvány, Állami éves horgászjegy, Fogási napló • Érvényes éves területi engedély, napijegy, vagy VIP (Tisztelet) jegy • A horgászrendben rögzített eszközök megléte Napijeggyel csak reggel 06.00-20.00-ig engedélyezett a horgászat!

A horgászat részletes szabályzása:

Az Egyesület vízterületein foglalt, vagy etetett hely NINCS. Bárki horgászhat bármely horgászhelyről, de a névtáblával ellátott helyeken, a névtáblán szereplő személy horgászigazolványának felmutatásával elsőbbséget élvez, kérésére át kell adni a horgászhelyet, azonban ez csak a tagokra vonatkozik. Napijegyes horgászt elküldeni a stégekről TILOS! Napijeggyel páros napon páros sorszámú stégről, páratlan napon páratlan sorszámú stégről lehet horgászni! Horgászállás csak előzetes írásbeli kérelem alapján létesíthető, a horgászmester és a tógazda javaslata alapján, melynek elkészíthetőségéről az Elnökség dönt. A horgászálláson jól olvashatóan fel kell tüntetni a tulajdonos tartó nevét és horgászigazolványának számát. A meglévő horgászállásokat, és az a melletti partszakaszt mindkét irányban 10-10 méter távolságig, a tulajdonostartó köteles folyamatosan karbantartani, ápolni. Ebbe a folyamatos szemétszedéstől a fűnyíráson keresztül, a nádvágás is bele tartozik! Ha valaki nem végzi el az előírt munkálatokat, akkor az Elnökség más üzemben tartónak adhatja át a horgászhelyet, vagy saját üzemeltetésbe vonhatja, vagy elbonthatja. Horgászni egyszerre legfeljebb két bottal szabad, botonként legfeljebb 2-2 horoggal, azonban csak egy horgászhelyen! A horog ólomba való fix rögzítése -beöntése- tilos, kivéve a twiszter/jig. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Ez a sportszerűség elve. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. Merítő háló használata (vagy grip) kötelező, drót haltartó használata TILOS! Mérleg és mérőszalag használata a méretkorlátozások betartása érdekében KÖTELEZŐ! Legfeljebb 1 m2 felületű csalihalfogó háló használata megengedett, kizárólag csalihal fogására használható. A bojlis horgászathoz kötelező a minimum 80 cm széles merítő és pontymatrac használata. A zsákmányolt halat haltartóban élve kell tartani, vagy agyon kell ütni. Tilos kínozni, vagy szenvedni hagyni. A haltartóban elhelyezett hal kicserélése TILOS! Kifogott hal sem a saját későbbi fogásokból NEM cserélhető, sem pedig másik horgásszal NEM cserélhető! A kifogott halat elajándékozni TILOS! Az ellenőr kérésére a zsákmányt, és a személyes holmikat, esetleg csomagtartót meg kell mutatni. A fogási napló vezetése kötelező! A kifogott, és haltartóba helyezett méretkorlátozással védett halat, a fogást követően azonnal (a horgászat folytatása előtt!), egyéb halakat, a vízpart elhagyását megelőzően be kell írni! Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, vagy védett, tilalom alatt álló halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe visszahelyezni. A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Halat a vízparton, vagy a vízen tisztítani nem lehet, vízparton kizárólag csak ott tisztítható, ahol erre kijelölt hely van. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a vízparton nincs erre a célra kialakított szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. A fogási naplót a feltüntetett határidőig összesítve le kell adni a Horgászmesternek! Ennek elmaradása a tagság megszűnését vonja magával. Gépjárművel csak az arra kijelölt helyen szabad parkolni! A mozgáskorlátozott tagok írásbeli Elnökségi határozattal parkolhatnak ettől eltérően, melyet évente újra kell kérvényezni, megújítani. A szervezett horgászversenyeket elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által ezekre kijelölt helyeken a verseny időtartama alatt csak a versenyzők horgászhatnak. A vízparton, és a horgászhelyeken mindenki a SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE tartózkodik! Az egyre gyakoribb nyári kánikula miatt, a Tőzeges tó vízterhelésének a csökkentése érdekében, Elnökségi hatáskörben minden év július 1-től augusztus 31-ig a horgászathoz kapcsolódó etetés korlátozható/betiltható, melyről a tóparton kihelyezett hirdető táblákon, és az elektronikus felületeinken tájékozódhat.

A Strand-tó területére vonatkozó külön szabályok:

Az Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint a horgászok a következő szabályokat kötelesek betartani: Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre (szemetelésre), a magán és köztulajdon védelmére. A Strand-tó területén tilos a szoktató és csalogató etetés növényi eredetű etetőanyagokkal. Tilos az etetőkosár használata, még akkor is, ha nincs megtöltve! A műcsali használata engedélyezett. Csalogató etetésre élő anyag használata engedélyezett (csonti pinki, szúnyoglárva natúr földbe keverve). A tó strand felöli oldalán télen-nyáron TILOS a horgászat! A Tó zsilip felöli oldalán (a körbár vonalától), május 1. és október 15. között, csak este 20.00-tól reggel 08.00-ig lehet horgászni! Az etetési szabályok be nem tartása szankciót von maga után!

Víz és környezetvédelem:

Tilos a horgászat megkezdése szemetes helyen! A horgászhelyen a szemetet össze kell szedni, és a hulladéktárolóba kell dobni! Tilos a szemetet és hulladékot a vízben, vízparton szétszórni (csikk, szotyola héj, stb.)! Tilos a növényzetet irtani, a közterületet, a köz- és magántulajdont rongálni, a vízbe szennyező, vagy mérgező anyagot juttatni. Az észlelt vízszennyezést vagy halpusztulást haladéktalanul jelenteni kell az Egyesület vezetőségének, a horgászmesternek, a tógazdának, vagy az ellenőrnek.

Egyesületért végzett munka:

Az Egyesület vezetősége évente a vízterületein a környezetvédelemmel, a vizek és a vízpart tisztaságával, karbantartásával, és rendezettebbé tételével kapcsolatos munkákat szervez. Ezeken évente legalább egy, a 60 év alatti egyesületi tagok, ifjúsági tagok, és területi engedélyesek részvétele kötelező. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, az a következő évi érvényesítéskor az Elnökség által meghatározott összeg befizetésével köteles azt megváltani.

Éjszakai horgászat:

Az Egyesület vízterületein csak az egyesület tagjainak engedélyezett az éjszakai horgászat. Legalább két horgásznak kell lenni a vízparton. Sötétedés után, ahol nincs közvilágítás, a horgászhely megvilágítása kötelező! Ifjúsági horgász éjszaka csak felnőtt taggal együtt horgászhat!

Jégen való horgászat:

Lékhorgászatkor legalább két horgász jelenléte szükséges. A jég vastagsága minimum 10 cm kell, hogy legyen. A kivágott léket annak elhagyásakor feltűnően meg kell jelölni! A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat! A Bányatavon csak az arra kijelölt területen vágható lék.

A csónak használata:

Csónakot az Egyesület tagjai horgászás céljára kizárólag május és június hónapban használhatnak, csónakhasználati engedéllyel, és csak a Tőzeges tavon. A csónak használatba helyezéséhez írásbeli kérelem szükséges, melyet a horgászmester és a tógazda elbírálása alapján az Elnökség hagy jóvá. Ifjúsági tagok csónakot csak felnőtt horgász felügyeletével használhatnak. Csónakból horgászni a partról meg nem horgászható vízterületen szabad, a partról horgászók zavarása nélkül. Csónakot csak és kizárólag május 2-június 30 között lehet horgászatra használni! Ezen időszakon kívül etetésre, szerelék mentésre sem, kizárólag tókarbantartásra! Csónakot csak evezővel lehet hajtani – csónakmotor használata TILOS! A csónakot mindenki a SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE használhatja! Engedély nélkül a vízre csónakot helyezni TILOS! 

A kifogható / elvihető halak mennyiségi és méretkorlátozása, tilalmi idők (tilalmi idő alatt a védett hal nem vihető el!):

Felnőtt horgászok:

Halfaj min. méret max. méret napi db heti db éves db tilalom
Ponty 30 cm 5 kg 2 4 30 telepítés után kiírás szerint
Csuka, Balin
45 cm 3 kg 1 2 8 febr. 15-ápr. 30.

Süllő

35 cm

3 kg 1 2 8 febr. 15-ápr. 30.

Amur

40 cm 7 kg 1 4 10 nincs

Keszeg

0 0 2kg 4kg
ápr.1 - jún.15

Koi ponty, Compó

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

Aranykárász

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

Fekete sügér

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

 Ifjúsági horgászok:

Halfaj min. méret max. méret napi db heti db éves db tilalom
Ponty 30 cm 5 kg 1 2 15 telepítés után kiírás szerint
Csuka, Balin
45 cm 3 kg 1 1 4 febr. 15-ápr. 30.

Süllő

35 cm

3 kg 1 1 4 febr. 15-ápr. 30.

Amur

40 cm 7 kg 1 2 5 nincs

Keszeg

0 0 1kg 2kg ápr.1 - jún.15

Koi ponty, Compó

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

Aranykárász

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

Fekete sügér

0 0 0 0 0 elvitele egész évben tilos

 A heti korlátozás naptári hétre értendő. A hosszméretek a haltest orrcsúcsától a farokúszó tövéig mérve értendők! Az itt nem felsorolt halfajták tilalma és méretkorlátozása az országos horgászrend szerint.

A minimális méreten aluli, és a maximálisan engedélyezett méreten felüli halakat, a kifogást követően azonnal vissza kell helyezni!

Felnőtt horgász tag naponta csak 2, hetente csak max. 4 db pontyot, illetve heti max. 3 db méretkorlátozással védett ragadozó halat zsákmányolhat.  Az afrikai harcsából tagok, terület engedélyesek, és napijegyesek egyaránt csak napi 1 db-ot vihetnek el! Napijegyes felnőtt horgász csak 2 méretkorlátozással védett halat zsákmányolhat 1 db napijegyért! Amennyiben a napijegyes horgász 2 db nemeshalat megfogta és haltartóba helyezte, akkor csak egyéb halakra horgászhat tovább. Ha továbbra is pontyra szeretne horgászni, akkor újabb napijegyet kell vásárolnia. Az egyesület ifjúsági horgásza 1 nemes halat zsákmányolhat naponta. A napijegyes ifjúsági horgászt (mivel ifjúsági napijegy hiányában felnőtt napijegyet vált, ennek megfelelően) a felnőttekre vonatkozó kvóták illetik meg, Méretkorlátozással nem védett halból napi 2 kg fogható. A busa és a szürke harcsa korlátlanul zsákmányolhatók, a kősüllőből évi maximum 10 db fogható. Gyermekhorgászok csak úszós készséggel, egy bottal, egy horoggal horgászhatnak, és csak békés halakra! Méretkorlátozással védett halat nem tarthatnak meg, egyéb halból 1 kg-ot zsákmányolhatnak, kivétel a busa, és a szürke harcsa, amelyekre nincs korlátozás. 12 év alatt csak felügyelettel tartózkodhatnak a vízparton. A felügyelő személynek 14 év felett kell lennie. 

Ellenőrzésre jogosultak

Rendőr, Mező őr, Halőrök

Magatartás a vízparton

A horgász köteles a bevetett készségek mellett tartózkodni, azokat a horgászhely elhagyása esetén a vízből kivenni. A horgász a horgászat befejeztével, távozás előtt köteles az ellenőrzésre jogosult személynek minden esetben megmutatni a személyes holmiját, és a fogott zsákmányt. Azzal a horgásszal szemben, aki az alapszabályban és a horgászrendben foglaltakat nem tartja be, az esetleges hatósági eljárásoktól függetlenül a Horgászegyesületnek is fegyelmi eljárást kell indítani. A vízparton és környékén az együttélés szabályainak megfelelő magatartást kell tanúsítani. , és bódult állapot a tavak területén és a vizek partján megengedhetetlen!

A jelen horgászrend bármely pontjának megsértése, a szankciókat von maga után!

Jelen Egyesületi horgászrend „A horgászat országos szabályai” és az Egyesület korábbi határozatai alapján készült. E horgászrend kiadásával egyidejűleg érvényét veszti az előző horgászrend. Érvényes visszavonásig!

Gyömrő, 2016. 03. 06.

Versenyek

gyhe-hazi-verse...
gyhe-hazi-verse...
gyhe-hazi-verse...

Fogások

gyhe-fogasok-00...
gyhe-fogasok-00...
gyhe-fogasok-00...
Hoszting: Produkciós Részleg Kft. H-1141 Bp., Bazsarózsa utca 88. // www.pr-reszleg.hu / +36709425520